Kuka on yrittäjä?

Yrittäjäksi voidaan määritellä henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa yrityksessä, jonka tavoitteena on voitto, ja jonka toimintaan liittyy riskin ottaminen. Liiketoimintaa voidaan harjoittaa joko yksin tai muiden kanssa. Oletko harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä? Yrittäjyys kasvattaa suosiotaan Suomessa. Yrittäjyys tuo vapautta päättää itse asioistaan, mikä vetoaa moniin. Lisäksi työelämä ei enää ole samassa määrin turvallista, kuin joskus ennen. Jos olet keksinyt hyvän liikeidean, niin olet jo hyvässä alussa matkalla kohti yrittäjyyttä.

Yrittäjyys on houkuttelevaa myös ulkomaalaisille, sillä suomea taitamattomien voi olla hankala työllistyä. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa kysyä itseltään sitä, että onko oma elämäntilanne sopiva yrittäjäksi ryhtymiselle. Yrittäjyys antaa ja vaatii paljon, ja toiset sopivat yrittäjiksi paremmin, kuin toiset. Lisäksi yritysideaa kannattaa pohtia tarkkaan, sekä sitä, että mistä löydät asiakkaita sekä osaavaa työvoimaa. Erityisesti startup-yrittäjien täytyy pohtia näitä asioita, sillä he hakevat usein voimakasta kasvua, eikä se ole mahdollista ilman resursseja. Mikään liiketoiminta ei voi onnistua, ellei se tuota sellaista hyötyä asiakkaalle, josta tämä on valmis maksamaan. Usein yrittäjille tulee yllätyksenä mitä kaikkia riskejä liiketoimintaan voi liittyä. Mietikin siis tarkkaan mitä riskejä liiketoimintaasi saattaa liittyä. Riskit voivat ilmetä ulkoisten asioiden, kuten talouden syklien kautta, mutta esimerkiksi myös yrittäjän oma terveys voi olla ja on riskitekijä.

Yritysmuodot Suomessa

Tuleva elinkeinoharjoittelijalle Suomessa on neljä eri yritysmuotoa, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä toiminimi. Niiden perustamis- ja verotuskäytännöt eroavat jokseenkin toisistaan. Myös henkilöstön lukumäärä sekä pääoman tarve vaikuttavat siihen, mikä yritysmuoto on optimaalinen. Kaikki yritysvaihtoehdot täytyy rekisteröidä ja elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia tekemään perustamisilmoituksen PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin mukaan vuonna 2015 Suomessa oli 283 805 yritystä. Luvussa eivät ole mukana maa-, metsä- ja kalatalous. Yritykset työllistävät Suomessa 1,4 miljoonaa ihmistä. Yrityksen koko määrittää miten ne luokitellaan. Mikroyrityksiksi kutsutaan alle kymmenen työntekijän yrityksiä, alle 50 pienyrityksiksi sekä 50-249 työntekijän yrityksiä keskisuuriksi. Suuryrityksiksi luetaan yli 250 työntekijän yritykset, muut muodostavat yhdessä Pk-yritysten luokan. Yrityksen koko ei kerro kaikkea sen liiketoiminnasta. Myös eri toimialojen asiakasryhmät ovat erilaisia. Perehdy hyvin toimialasi erityispiirteisiin.

Voiko ulkomaan kansalainen perustaa suomessa yrityksen?

Voiko ulkomaan kansalainen perustaa suomessa yrityksen?

Ulkomailta tulevankaan ei ole Suomessa vaikeaa aloittaa yritystä. Ulkomaisten perustamia yrityksiä on Suomessa 6,500. Kaikkien uusien yritysten, mukaan lukien ulkomaisten yritysten, täytyy toimittaa perustamisilmoitus. Luonnollisesti elinkeinotoiminnan täytyy olla luvanvaraista, minkä jälkeen elinkeinotoiminnan harjoittamiselle haetaan toimilupa. Lisätietoja löytyy patentti- ja rekisterihallitukselta. Yrityksen perustamisen yhteydessä voidaan myös rekisteröidä työntekijät, liittyä ennakkomaksurekisteriin ja/tai ALV-rekisteriin.

Huomaathan, että yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö vaihtelee maittain. Lisäksi aloittavan yrittäjän täytyy tuntea yritystoimintansa toimiala hyvin. Mieti myös mistä saat rahoitusta, miten täydennät osaamistasi sekä toimialasi tietämyksen kohdalla, että myös lainsäädännön sekä verotuksen kohdalla. Omaa ajankäyttöä kannattaa myös miettiä, sillä yrittäjyys vie usein ennakoita suuremman osan ajasta.

Yritysmuodoista toiminimen perustamiseen riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää. Elinkeinoharjoittaja solmii sopimukset omalla nimellään. Avoimessa yhtiössä on kaksi tai useampi yhtiömies. Kommandiittiyhtiön kirjallisen sopimuksen allekirjoittavat kaikki osakkaat ja mukana voi olla äänettömiä yhtiömiehiä. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat allekirjoittavat kirjallisen perustamissopimuksen, josta ilmenee osakkeiden määrä. Yrityksen voi perustaa myös netissä. Suomessa on lisäksi 31 toimipistettä, joista saa apua yrityksen perustamiseen myös muilla kielillä, kuin suomeksi.

Kaiken takana on liiketoimintasuunnitelma

Yritysidean jälkeen seuraava askel on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelma kuvaa sitä, miten liiketoimintaa lähdetään käytännössä toteuttamaan.
Siihen liittyy rahoituksen hankkimista sekä markkinoinnin, myynnin ja hinnoittelun suunnittelua. Muita kriittisiä yritystoiminnan kohti ovat vakuuttaminen, liikeidean suojaaminen sekä kirjanpito. Muista hankkia itsellesi sekä yritykselle tarvittavat vakuutukset. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on ainoa pakollinen vakuutus. Suojaa liikeideasi, jotta sitä ei kopioitaisi. Voit hakea yrityksesi valmistamille tuotteille patenttia, mallisuojaa tai tuotemerkkiä Patentti- ja rekisterihallituksesta. Kaikki yritykset ovat Suomessa kirjanpitovelvollisia, ja moni yritys ulkoistaakin taloushallinnon toimenpiteitä tilitoimistolle.

Suomen pääelinkeinot sekä suurimmat yritykset

Suomen pääelinkeinot sekä suurimmat yritykset

Palvelualat ovat Suomen suurin työllistäjä sekä pääelinkeino. Palvelualan yritys tuottaa palveluita joko kuluttajille tai muille yrityksille. Palvelut voivat olla myös julkisia palveluita, kuten sairaaloita tai kirjastoja. Palvelua käyttäessään asiakas myös osallistuu palvelun tuottamiseen. Muita tärkeitä elinkeinoja ovat teollisuus sekä maatalous. Teollisuustuotanto on tuotantoa, jossa raaka-aine jalostetaan lopputuotteeksi. Esimerkiksi lihatehdas on teollisuustuotantoa ja lihakarjan kasvatus maataloustuotantoa.

Vaikka Suomen pääelinkeino on palveluala, ovat suurimmat yritykset teknologiavoittoisia. Liikevaihdon mukaan Suomen suurimmat yritykset ovat Nokia Oyj, Neste Oyj sekä Kesko Oyj. Nokia oli aikanaan maailman suurin matkapuhelimien valmistaja ja on edelleenkin merkittävä televiestintäalan teknologiayritys. Neste Oyj:n liiketoiminta liittyy polttoaineisiin ja Kesko Oyj vähittäiskauppaan. Melkein kaikki Suomen suurimmat yritykset harjoittavat myös kansainvälistä liiketoimintaa. Monikansallinen yritys voi olla suomalainen yritys, joka toimii muissa maissa, tai ulkomainen yritys joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa.

Kaikki yritykset, jopa globaalit suuryritykset, ovat alkaneet pienestä ideasta. Juuri se tekee yritystoiminnasta niin kiehtovaa, sillä kaikki on mahdollista. Kenties juuri sinun startup-yritys kasvaa globaaliksi yritykseksi? Yrittäjyys vaatii ennen kaikkea sinnikkyyttä. Yrittäjät seilaavat usein tuntemattomilla vesillä, eikä kaikkiin tilanteisiin ja ongelmiin ole valmista ratkaisumallia. Epäonnistumisia tapahtuu, mutta myös onnistumisia. Yrittäjä kerää päivittäin omaan tietopankkiinsa yritystoiminnan menestyksen siemeniä.